Bangor City FC

Bangor City FC

Huấn luyện viên trưởng: Nev Powell
Quốc tịch    Wales Thành lập 1876
Sân nhà Farrar Road Sức chứa 2.200
Chủ tịch Ken Jones Xếp hạng UEFA 427
Địa chỉ Farrar Road GWYNEDD LL57 3HY
Tel/Fax +44 1248 355 852- FAX: +44 1492 355 852
Website http://www.bangorcityfc.com